Král Barev Kladno

Ve společnosti NEO Trading s.r.o. se zavazujeme k ochraně vašeho soukromí.Toto prohlášení o ochraně osobních údajů stanovuje, jak evropské subjekty v rámci skupiny NEO Trading s.r.o. (dále v textu „NEO Trading s.r.o.“, „my“ nebo „nám“) používají a chrání jakékoli vaše osobní údaje („osobní údaje“), které jste nám pravděpodobně poskytli díky používání našich webových stránek nebo aplikaci, prostřednictvím sociálních sítí (souhrnně „stránky“), telefonicky, písemně nebo jiným způsobem.Toto prohlášení zůstává v platnosti bez ohledu na to, kde se nacházíte, i na to, zda vaše osobní údaje zpracovává subjekt NEO Trading s.r.o. se sídlem v Evropské unii (EU).Pro určité produkty a služby však mohou místo tohoto prohlášení platit specifická prohlášení o ochraně osobních údajů.

Při čtení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se dozvíte o principech, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje při vašem vstupu na naše stránky nebo při jiném typu interakce s námi.S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno níže popsanými způsoby.

Kdo nese odpovědnost za zpracovávání osobních údajů?
Subjekt NEO Trading s.r.o. poskytující danou stránku, kterou navštívíte, nebo s nímž komunikujete, je správcem osobních údaje, a proto nese odpovědnost za zpracování osobních dat, které poskytnete v rámci takové návštěvy nebo interakce.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Během vaší návštěvy našich stránek nebo vaší komunikace s námi můžeme shromažďovat následující údaje:

 • osobní údaje, např. jméno a příjmení, pracovní zařazení a datum narození;
 • kontaktní údaje včetně adresy domů, do práce a e-mailové adresy;
 • oblasti zájmu;
 • další údaje, které jsou relevantní z hlediska zákaznických dotazníků / zpětné vazby;
 • informace o produktech, vybavení a zařízeních od NEO Trading s.r.o. nebo konkurence, která používáte;
 • platební údaje včetně čísla kreditní/debetní karty nebo jiných finančních údajů;
 • údaje o účtu včetně uživatelského jména a zašifrovaného hesla;
 • údaje shromažďované automaticky během vaší návštěvy našich stránek včetně IP adres, obecných umístění, poskytovatelů služeb, času aktivity, identifikačních údajů technologie a zařízení a informací shromážděných prostřednictvím souborů cookie / sledovacích pixelů (podívejte se také do oddílu „Jak používáme soubory cookie a podobné technologie“ níže).

Vše, co nám zašlete, například během:

 • nakupování a objednávání produktů a služeb a placení za ně;
 • vyplňování formulářů na našich stránkách;
 • registrací zasílání zpravodajů z naší strany;
 • účasti na našich propagačních akcích, nabídkách, průzkumech, kvízech, dotaznících a/nebo soutěžích;
 • vytváření uživatelského účtu na našich stránkách;
 • poskytování zpětné vazby nebo uvedení recenze produktu;
 • kontaktování společnost NEO Trading s.r.o. s dotazy nebo komentáři.

Jak používáme soubory cookie a podobné technologie
Společnost NEO Trading s.r.o. používá soubory cookie v prohlížeči, sledovací pixely, moduly plug-in sociálních sítí/médií a nástroj Google Analytics.Určití prodejci mohou na naše stránky umístit soubory cookie a číst je, aby společnosti NEO Trading s.r.o. pomohli s uváděním marketingových zpráv na stránkách a na dalších online místech, která navštívíte po opuštění našich stránek.

 • Soubory cookie v prohlížeči jsou malé informační soubory, které webová stránka ukládá do počítače, chytrého telefonu nebo podobného zařízení uživatele/návštěvníka, aby se do nich ukládaly (aby si je zapamatovaly) preference uživatele, údaje, aby sledovaly aktivitu uživatele online a/nebo aby webové stránce připomněly, když uživatel/návštěvník navštíví stránku v budoucnosti.Soubory cookie lze používat i k přizpůsobování prostředí na stránkách podle uživatele/návštěvníka a ke shromažďování údajů o tom, jak uživatel/návštěvník prochází stránky.Společnost NEO Trading s.r.o. a třetí strany, s nimiž spolupracujeme, používají soubory cookie v prohlížeči s cíleným marketingovým aktivitám a analýze webových stránek.Soubory cookie v prohlížeči umísťují na stránky společnosti NEO Trading s.r.o. společnost NEO Trading s.r.o. i třetí strany.Údaje, které společnost NEO Trading s.r.o. shromažďuje a sdílí, neobsahují žádné osobní údaje (jako např. jména zákazníků nebo spotřebitelů, adresy, telefonní čísla nebo e-mailové adresy).
 • Soubory cookie přehrávače Flash jsou soubory ukládající údaje do vašeho počítače nebo jiného zařízení podobně jako soubory cookie v prohlížeči.Společnost NEO Trading s.r.o. je používá na určitých stránkách pro účely jako funkce map a animace, ovšem v rámci tohoto procesu společnost NEO Trading s.r.o. neshromažďuje osobní údaje.
 • Sledovací pixely jsou malé obrazové soubory, které jsou implementovány do webové stránky (stejně jako jakýkoli jiný požadavek obsahu) nebo obsaženy v e-mailech.Společnost NEO Trading s.r.o. používá sledovací pixely ke správě online reklamy a analýze používání stránek.Tyto obrazové soubory poskytují třetí strany za účelem externí správy reklam, sledování marketingu při vyhledávání, marketingu ve spojení s partnery a při analýze.V takových případech jsou sledovací pixely naprogramovány, aby zachytily IP adresu vašeho počítače a určité další omezené údaje, když jste na našich stránkách.Společnost NEO Trading s.r.o. neshromažďuje pomocí této technologie vaše jméno, e-mailovou adresu ani telefonní číslo.Například v rámci online reklamních kampaní sledovací pixely umožňují třetím stranám rozpoznat soubor cookie ve vašem webovém prohlížeči, což nám posléze umožní zjistit, jaké reklamy přivádějí na stránky společnosti NEO Trading s.r.o. z jiných míst na internetu jedinečné uživatele.
 • Moduly plug-in sociálních sítí/médií
  • AddThis: Naše stránky používají moduly plug-in AddThis poskytované společností Oracle America, Inc. („Oracle“).Tyto moduly plug-in vám umožňují sdílet obsah s dalšími uživateli, a to například prostřednictvím sociálních sítí/médií.To nám pomáhá vylepšovat obsah a zatraktivňovat ho pro vás jako uživatele.Prostřednictvím těchto modulů plug-in váš prohlížeč navazuje přímé spojení se servery společnosti Oracle, případně s vybranou službou sociální sítě/média.Příjemci dostanou informaci, že jste navštívili danou stránku, a související informace jako IP adresu, datum a čas požadavku, prohlížeč, stránku, z níž požadavek přišel, přenesený objem dat a použitý operační systém.Tyto informace se zpracovávají na serverech společnosti Oracle v USA. Pokud sdílíte obsah z našich stránek, např. prostřednictvím sociálních sítí/médií, vaše návštěva na našich stránkách může být spojena s vaším uživatelským profilem v dané sociální síti.Na zpracovávání vašich údajů nemáme žádný vliv ani o něm nemáme žádné další informace.Společnost Oracle uchovává vaše údaje v uživatelských profilech a používá je pro účely marketingu, průzkumu trhu a/nebo designu vlastních webových stránek na základě poptávky.Dokonce i s ohledem na nepřihlášené uživatele taková analýza slouží obzvláště k poskytování reklam na základě poptávky a informování jiných uživatelů dané sociální sítě o vašich aktivitách na našich stránkách.Další informace jsou k dispozici na stránce http://www.addthis.com/privacy.
  • Poskytovatelé sociálních sítí/médií:Z obecného hlediska výše uvedené informace platí i pro další moduly plug-in sociálních sítí/médií poskytované přímo poskytovateli sociálních sítí/médií, jmenovitě sítí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, které používáme na našich stránkách.Název daného poskytovatele můžete zjistit podle názvu a/nebo loga na tlačítku modulu plug-in.V závislosti na webové stránce společnosti NEO Trading s.r.o. můžete prostřednictvím těchto modulů plug-in buď sdílet obsah, nebo budete jednoduše přesměrováni z naší webové stránky, kterou navštěvujete, na naši související stránku na sociální síti/médiu.Další informace jsou k dispozici na stránkách https://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics:Naše stránky používají Google Analytics, službu společnosti Google LLC („Google“) pro analýzu webových stránek.Zahrnuje provozní režim „Univerzální analýza“, který umožňuje přidělovat údaje, relace a interakce na větším počtu zařízení pseudonymnímu ID uživatele, a tak analyzovat aktivity uživatele na větším počtu zařízení.Služba Google Analytics používá soubory cookie, které analyzují, jak používáte naše stránky.Informace o vašem používání našich stránek, které soubor cookie generuje, se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a uchovávají se tam.Na našich stránkách jsme ovšem aktivovali anonymizaci IP pro službu Google Analytics, abychom zajistili anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP).Vaše IP adresa je proto před takovým přenosem zkrácena společností Google na území členských státu Evropské unie nebo na území jiných signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru.Celé IP adresy budou přeneseny na server společnosti Google v USA a zkráceny tam pouze ve výjimečných případech.IP adresa přenesená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji společnosti Google.Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů jsou k dispozici na stránkách http://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://policies.google.com/privacy?hl=en.

  Společnost Google použije údaje naším jménem k analýze používání našich stránek, sestavování hlášení o aktivitě na webových stránkách a k tomu, aby nám poskytovala další služby související s používáním našich stránek a internetu.Službu Google Analytics používáme k analýze používání našich stránek a jejich pravidelnému zlepšování.Díky shromážděným statistikám můžeme vylepšovat obsah a zatraktivňovat ho pro vás jako uživatele.Přenosy osobních údajů do USA budou probíhat v rámci Štítu soukromí (Privacy Shield EU–USA), na základě rozhodnutí Evropské komise o dostatečnosti, k čemuž má společnost Google oprávnění (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).Údaje, které odesíláme a jsou ve spojitosti se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. ID uživatelů) nebo identifikátory reklam, budou uchovávány po dobu 14 měsíců.Jednou za měsíc se údaje, které dosáhly konce období uchovávání, automaticky vymazávají.

Výslovný nesouhlas se soubory cookie nebo podobnými technologiemi
Máte možnosti výběru, zda určité údaje shromážděné na webových stránkách, včetně stránek společnosti NEO Trading s.r.o. , se mohou používat kupříkladu k úpravě zobrazování reklam na základě prognóz vytvořených z vašich návštěv během určitého období a na jiných webových stránkách.Dovolujeme si však upozornit, že odmítnutí souborů cookie může mít vliv na to, jak se budete cítit v prostředí stránek společnosti NEO Trading s.r.o.

 • Soubory cookie v prohlížeči:Máte právo vznést námitku proti shromažďování a uchovávání vašich osobních údajů výše popsanými způsoby, a to vymazáním nebo zamezením umístění souborů cookie v prohlížeči.Můžete to provést podle pokynů obsažených v oddíle nápovědy prohlížeče.V případě určitých souborů cookie v prohlížeči zaměřených na reklamu můžete navštívit stránky Evropské interaktivní aliance digitální reklamy (EDAA) na adrese http://www.youronlinechoices.com/ a vyjádřit nesouhlas se zasíláním reklam na základě chování ze strany členských společností aliance EDAA.Většinu prohlížečů lze navíc nastavit, aby vás upozorňovaly, když do počítače nebo jiného zařízení je umístěn soubor cookie v prohlížeči.
 • Soubory cookie přehrávače Flash:Máte právo vznést námitku proti shromažďování a uchovávání vašich osobních údajů výše popsanými způsoby, a to vymazáním souborů cookie přehrávače Flash.Můžete to provést upravením nastavení přehrávače Flash společnosti Adobe.Pokud chcete vymazat nebo zamezit umísťování cookie přehrávače Flash musíte navštívit stránku nápovědy přehrávače Adobe Flash na adrese http://www.adobe.com/support/documentation/en/flashplayer/help/, kliknout na hypertextový odkaz „Website Privacy Settings panel“ (panel nastavení ochrany osobních údajů webu) na levé straně obrazovky a postupovat podle pokynů k zamezení tomu, aby obsah prohlížeče Flash třetích stran ukládal údaje ve vašem počítači.
 • Sledovací pixely:Sledovací pixely jsou implementovány do webové stránky nebo obsaženy v e-mailech, a tak s nimi nemůžete vyjádřit výslovný nesouhlas ani je odmítnout.Nicméně v případech, kdy jsou používány společně se soubory cookie, lze jejich použití a efektivitu zrušit buď vyjádřením výslovného nesouhlasu se soubory cookie, nebo změnou nastavení souborů cookie v prohlížeči.V jiných případech, např. v e-mailech, se sledovací pixely nepoužívají společně se soubory cookie, a pokud nesouhlasíte s používáním sledovacích pixelů tímto způsobem, neměli byste používat dané stránky ani se registrovat k zasílání e-mailů.
 • Moduly plug-in sociálních sítí/médií:Máte právo vznést námitku proti shromažďování a uchovávání vašich osobních údajů výše popsanými způsoby.S ohledem na službu AddThis to můžete provést kliknutím na tlačítko vyjádření výslovného nesouhlasu na adresehttp://www.addthis.com/privacy/opt-out.Navíc můžete zamezit ukládání souborů cookie stejným způsobem jako v případě souborů cookie v prohlížeči (viz výše).Máte také právo vznést námitku proti vytváření uživatelských profilů.Pokud chcete toto právo využít, musíte kontaktovat přímo poskytovatele služby AddThis nebo daného poskytovatele sociální sítě/média.Další informace o vašich právech jsou k dispozici na stránkách http://www.addthis.com/privacyhttps://www.facebook.com/policy.phphttps://help.instagram.com/155833707900388https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a https://twitter.com/en/privacy.
 • Google Analytics:Máte právo vznést námitku proti shromažďování a uchovávání vašich osobních údajů výše popsanými způsoby, a to zamezením uchovávání souborů cookie stejným způsobem jako v případě souborů cookie v prohlížeči (viz výše).Navíc můžete zamezit shromažďování údajů generovaných souborem cookie, které se vztahují na vaše používání stránky, a zpracovávání takových údajů společností Google, a to instalací rozšíření prohlížeče, které lze stáhnout na stránce https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.Vyjádření výslovného nesouhlasu se soubory cookie zamezí shromažďování údajů při návštěvách našich stránek v budoucnosti.Chcete-li zamezit shromažďování údajů na větším počtu zařízení v provozním režimu provozní režim „Univerzální analýza“, musíte vyjádřit výslovný nesouhlas na všech zařízeních, která používáte.

Proč zpracováváme osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat k následujícím účelům (právní základy pro zpracovávání jsou zvýrazněny tučným písmem):

 • abychom mohli prosazovat vlastní oprávněné zájmy, k nimž kromě dalších patří:
  • poskytování služeb zákazníkům;
  • vyřizování a projednávání vašich stížností/reklamací;
  • porozumění vašim potřebám a poskytování lepších služeb a lepší porozumění vám jako našemu zákazníkovi;
  • zlepšování obsahu, obecná správa a úpravy našich stránek, např. úpravy uživatelského prostředí, měření efektivity komunikace a výkonnosti stránek a optimalizace výkonnosti stránek;
  • zlepšování našich produktů a služeb;
  • poskytování nabídek, produktů, vzorků, pozvánek na akce a školení a dalších reklamních informací, o nichž máme důvod se domnívat, že na základě vašich předchozích požadavků nebo podobných produktech, které jste zakoupili nebo o ně vyjádřili zájem, pro vás budou zajímavé;
  • sestavování přehledů trhu;
  • zakládání a správa uživatelských účtů na našich stránkách;
  • aktivace softwaru NEO Trading s.r.o, který chcete získat; a
  • odstraňování potíží se softwarem, zabezpečení a řešení provozních problémů;
 • Pokud jste nám dali souhlas, například že vás můžeme pravidelně kontaktovat e-mailem s reklamními sděleními, zprávami o nových produktech a službách nebo akcích, nebo abychom vám poskytli jiné reklamní informace;
 • abychom mohli plnit své povinnosti v rámci smlouvy mezi vámi a námi ohledně našich produktů nebo služeb, což zahrnuje odpovědi na vaše dotazy a vyřizování vašich požadavků nebo objednávek, zpracovávání plateb, zadávání a zpracovávání průzkumů, kvízů, dotazníků a/nebo soutěží;
 • abychom mohli konat v souladu se svými oprávněnými zájmy, k nimž kromě dalších patří:
  • vedení obchodních záznamů;
  • prevence podvodů a
  • vyhovování požadavkům orgánů veřejné správy.

V případech, kdy o vaše osobní údaje žádáme z důvodu zákonných nebo smluvních požadavků, uvedeme, které údaje jsou nepovinné.Pokud nám však určité údaje neposkytnete dobrovolně, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout dané produkty nebo služby, či odpovědět na vaše žádosti, k čemuž takové údaje potřebujeme.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?
Společnost NEO Trading s.r.o. bude vaše osobní údaje uchovávat pouze po nezbytnou dobu:(i) pro účely, k nimž byly shromážděny; (ii) po jakou musejí být uchovávány dle zákona a/nebo (iii) aby mohla vyřídit jakékoli problémy, které by mohly vzniknout k pozdějšímu datu (v takovém případě vám v souladu se zákonnými požadavky poskytneme veškeré další informace).

Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předávat následujícím třetím stranám:

 • subjekty v rámci skupiny NEO Trading s.r.o. mohou být příjemci vašich osobních údajů, takže můžeme využívat strukturu naší společnosti, abychom umožnili rychlejší a efektivnější poskytování služeb díky sdílení v rámci informačních systémů, finanční správy či jiných administrativních úkolů a služeb zákazníkům v rámci skupiny.
 • zpracovatelé a poskytovatelé služeb jsou někdy osloveni společností NEO Trading s.r.o. , aby nám pomohli tím, že budou poskytovat vlastní služby, a samozřejmě v rámci svojí činností mohou přijímat či jiným způsobem přistupovat k vašim osobním údajům.K těmto zpracovatelům a poskytovatelům služeb patří:(i) mediální, designové, tiskové, reklamní a pořadatelské agentury za účelem provádění reklamních a marketingových aktivit nebo provádění komunikací jménem společnosti NEO Trading s.r.o.; (ii) společnosti zabývající se průzkumy mínění a trhu, aby mohly získat informace o trhu; (iii) poskytovatelé služeb IT a jiných technických služeb, aby bylo možno využívat služby hostingu, ukládání nebo obnovení v případech, kdy by mohlo dojít k poškození, zničení či nepřístupnosti počítačových systémů společnosti NEO Trading s.r.o.; (iv) poskytovatelé zásilkových a logistických služeb (např. kurýři, poštovní služby), aby vám mohli doručovat produkty a další materiály jménem společnosti NEO Trading s.r.o.; (v) poskytovatelé služeb zpracování plateb a (vi) agentury poskytující služby zákazníkům, aby vám mohly poskytovat služby v případě objednávek online.
 • V případě zákonného požadavku můžeme vaše osobní údaje a další informace předat relevantním třetím stranám, pokud nám to ukládá zákon nebo je předání takových informací nutné z důvodu:(i) vyšetřování možných porušení zákona; (ii) identifikace, kontaktování nebo vznesení žaloby proti někomu, kdo může porušovat smlouvu se společností NEO Trading s.r.o. ; nebo (iii) prevenci hrozící tělesné újmy jakékoli osoby nebo ochrany práv bezpečnosti nebo majetku společnosti NEO Trading s.r.o. .Vaše osobní údaje můžeme předat i relevantním třetím stranám (např. forenzním vyšetřovatelům, externím právníkům, orgánům činným v trestním řízení), aby mohly vyšetřovat, reagovat na a/nebo předcházet narušení bezpečnosti/údajů nebo spolupracovat se orgány veřejné správy nebo orgány činnými v trestním řízení v rámci jiných právních záležitostí.
 • V rámci firemních transakcí může společnost NEO Trading s.r.o. sdílet vaše osobní údaje a další informace s třetí stranou (a jejími právními zástupci, účetními nebo jinými relevantními stranami) v případě, že se společnost s takovou stranou slučuje, přebírá ji, je jí přebírána nebo s touto stranou vstupuje do právního spojení, případně je taková transakce ve stadiu návrhu.

S výjimkou výše popsaných záležitostí nedojde k předání vašich osobních údajů žádné osobě ani žádnému subjektu.V případech, kdy vaše osobní údaje předáváme třetím osobám (jak je popsáno výše), vždy zaručujeme, že mezi námi a třetími stranami budou domluvena veškerá povinná smluvní ujednání.Tyto situace mohou zahrnovat smluvně podmíněné jednání z jejich strany výhradně na základě našich pokynů, realizaci vhodných opatření k ochraně vašich osobních údajů a nepoužívání vašich osobních údajů pro vlastní potřeby daného subjektu.

Mezinárodní přenosy osobních údajů
Obecně používáme vaše osobní údaje v rámci vaší země nebo jiného členského státu Evropské unie.Jako mezinárodní společnost však společnost NEO Trading s.r.o. může vaše osobní údaje přenášet v rámci svojí celosvětové organizace, případně využívat služeb poskytovatelů služeb sídlících v zemích mimo Evropskou unii.V některých z těchto zemí nemusí být zajištěna odpovídající úroveň ochrany s ohledem na zpracování vašich osobních údajů.V takových případech nebudeme vaše osobní údaje předávat, pokud neexistují odpovídající bezpečnostní opatření, např. smlouvy o zpracování údajů, vycházející ze standardních ustanovení o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí (která skupina NEO Trading s.r.o. zahrnula do realizace přenosů např. do svých subjektů v USA).O kopii zavedených bezpečnostních opatření ohledně zpracovávání vašich osobních údajů můžete požádat, pokud se na nás obrátíte postupem popsaným níže v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“.

Jak chráníme osobní údaje
Společnost NEO Trading s.r.o. podniká přiměřené kroky k ochraně vašich osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním nebo neoprávněným zveřejněním díky využití řady fyzických, provozních a technologických bezpečnostních opatření.Pokud vaše osobní údaje již nejsou nutné (jak je popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů), jsou zničena, anonymizována či jinak zlikvidována bezpečnými postupy.

Vaše práva
Máte následující práva:

 • Právo na přístup:Můžete nás požádat o potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme a, pokud tomu tak je, o získání přístupu k vašim osobním údajům a k informacím, jak je zpracováváme.
 • Právo na opravu:Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají, nebo doplnění údajů, které jsou neúplné.
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“):Za určitých okolností můžete docílit vymazání svých osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování:Za určitých okolností můžete docílit omezení zpracovávání svých osobních údajů z naší stran.
 • Právo na přenositelnost údajů:V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy mezi vámi a námi, nás můžete požádat o poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat takové údaje jinému správci, aniž bychom vám v tom bránili, a pokud je to technicky proveditelné, můžete nás požádat o předání údajů jinému správci.
 • Právo vznést námitku:Můžete vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů (i) pro účely přímého marketingu, a to kdykoli; nebo (ii), z důvodů vztahujících se k určité situaci, kdy provádíme úkol ve veřejném zájmu nebo prosazujeme vlastní oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany.

Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat bez nutnosti jakékoli úhrady a s platností do budoucnosti.Pokud tak učiníte, ukončíme veškeré související zpracovávání vašich osobních údajů na základě uvedeného souhlasu.To nám však může zabránit v tom, abychom vám poskytovali určité služby, pro jejichž účely jsme vaše osobní údaje zpracovávali.

Pokud chcete využít jakékoli z výše uvedených práv, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle „Jak nás můžete kontaktovat“ níže.

A jakémkoli případě a kdykoli můžete podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li jakékoli dotazy ohledně tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, případně chcete-li využít svoje práva, obraťte se na nás zasláním e-mailu na adresu kladno@kralbarev.cz, případně nám napište s použitím kontaktních údajů, které jsou uvedeny na webových stránkách tohoto subjektu nebo v jakékoli zprávě, kterou jste od tohoto subjektu obdrželi.